Strijp-S

Strijp-S is een buurt en voormalig bedrijventerrein in het stadsdeel Strijp in Eindhoven. Het terrein behoorde toe aan elektronicaconcern Philips. Vanaf 2000 zijn er zowel woningen als bedrijven uit voornamelijk de creatieve sector gevestigd.

De naam Strijp-S komt van de benamingen die Philips aan haar industrieparken gaf. Strijp-S was het eerste park, daarna volgden Strijp-T en Strijp-R. Een vierde industriepark zou Strijp-I geheten hebben, als volgende letter in de naam Strijp. Lange tijd stond Strijp-S bekend als de verboden stad. Een gebied dat omringd werd door Eindhovense bebouwing, maar niet vrij toegankelijk was. Toch gingen dagelijks vele mensen in en uit, aangezien het terrein grote fabrieken bevatte die vele duizenden mensen werk boden.

In 2000 werden de eerste gesprekken gevoerd over de herontwikkeling van Strijp-­S. In 2002 werd het terrein van de hand gedaan aan Park Strijp Beheer B.V. Vanaf 2006 trok Philips zich binnen een tijdspanne van 10 jaar grotendeels terug uit de gebouwen. Met het vertrek van Philips is het plan opgepakt om Strijp-S te ontwikkelen tot een broedplaats voor de creatieve sector en voor woningbouw. In 2012 krijgt Strijp-S voor het eerst in haar geschiedenis permanente bewoners, wanneer het nieuwbouwproject SAS-3 wordt opgeleverd.

Onze trainingen